Srspki / Makedonski (Google translate) / Primeri

PROBOTALIFE.COM

Probotalife.com je brend firme Inter Connection Group dooel (ICG) iz Skoplja, FYROM.

VAŽNO SAOPŠTENJE / ВАЖНО СООПШТЕНИЕ (Google translate)/ PRIMERI

Domen probotalife.com je registrovan od strane preduzeća Baltik Junior doo (BJ) iz Beograda, Srbija.


Na ovaj način Baltik Junior želi da skrene pažnju potencijalnim kupcima Probotalife proizvoda na sledeće činjenice:
1. Inter Connection Group i Baltik Junior imaju potpisan ugovor o ekskluzivnoj distribuciji proizvoda preduzeća Baltik Junior za teritoriju Makedonije. Ugovor je potpisan 2009.god i važeći je do novembra 2012. godine.

Prema Ugovoru, Inter Connection Group NEMA pravo da:
a. kupuje proizvode iz asortimana Baltik Junior do strane drugih proizvodjača
b. nema pravo da koristi logo, dizajn i druge informacije koje su mu dostavljene od strane preduzeće Baltik Junior kako bi nudio proizvode drugih proizvodjača

I pored jasno definisanih prava i obaveza u ugovoru, Inter Connection Group (ICG) je uradio sledeće:
a. kreirao je svoj brend Probotalife, koji se neznatno razlikuje od brenda Probotanic koji je u vlasništvu preduzeća Baltik Junior
b. iskoristio je dizajnerska rešenja Probotanic, kako bi isti dizajn primenio i kod svog brenda Probotalife
c. Iskoristio je sve tehničke i druge informacije o proizvodima koje je dobio od preduzeća Baltik Junior kako bi reklamirao sopstvene proizvode brenda Probotalife

Brend Probotanic, koji je u vlasništvu preduzeća BJ, u svom asortimanu nudi eterična i hladno cedjena ulja vrhunskog kvaliteta, koja poseduju sve ateste i sertifikate. Osim toga, Baltik Junior doo poseduje sertifikate HACCP, ISO 9001:2008 i dva sertifikata o Organskom proizvodjaču koji su validni za tržište EU i Srbije.
Baltik Junior ne može da dozvoli da se obmanjuju kupci proizvodima sumnjivog kvaliteta, sa oznakom brenda koji je veoma sličan brendu Probotanic. U tom smislu, preduzeli smo sledeće aktivnosti, hronološki:

11.05.2012.
Baltik Junior je dobio fotografiju iz Makedonije koja jasno potvrdjuje da je ICG iskopirao logo, dizajn i sve informacije o Ulju košpica kajsije, koju je nameravao da plasira na tržište. U telefonskom razgovoru izmedju direktora BJ i ICG, ICG je objavio da će povući proizvode brenda Probotalife sa tržišta od 14-19.05. BJ veruje da to nije učinjeno obzirom da je nekoliko puta telefonski kontaktirao ICG, kao i putem email-a, ali niko se nije javljao niti je poslao odgovor emailom.

19.05.2012.
U nemogućnosti da dobije direktan pismeni odgovor o povlačenju proizvoda sa tržišta, BJ je bio prinudjen da pošalje opomenu pred tužbu, prema kojoj se traži nadoknada štete po osnovu potpisanog ugovora, kao i hitno povlačenje proizvoda sa tržišta.
BJ će redovno objavljivati informacije na ovom sajtu kako bi javnost bila upoznata, a kupci blagovremeno informisani.

Potpisnik teksta:
Marko Kusovac, Direktor
Baltik Junior doo, Beograd
www.baltikjunior.com


PROBOTALIFE.COM

Probotalife.com на бренд компанија Inter Connection Group dooel (ICG) во Скопје, Македонија.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ:

Probotalife.com домен е регистриран од страна на Baltik Junior doo од Белград, Србија.


На овој начин, Baltik Junior doo сака да привлече внимание на потенцијалните купувачи Probotalife производ на следните факти:
Inter Connection Group dooel (ICG) и Baltik Junior doo потпишаа договор за ексклузивна дистрибуција на производот компании Baltik Junior doo територијата на Македонија. Договорот беше потпишан во 2009 година и важи до ноември 2012thгодина.

Според договорот, Inter Connection Group dooel (ICG) NEMA право да:
а. купува производи од Baltik Junior doo од други производители
б. нема право да го користи логото, проектирање, и други информации проследени до него од страна на компанијата Baltik Junior doo на понудата на производи од други производители

И покрај јасно дефинирани права и обврски во договорот, Inter Connection Group dooel (ICG) има направено следново:
а. создаде свој бренд Probotalife, што е малку поинаков од марката Probotanic која е во сопственост на Baltik Junior doo
б. се користат дизајни Probotanic да се примени истиот дизајн со вашиот бренд Probotalife
в. Тој се користи за сите технички и други информации за производите што ги добија од Baltik Junior doo компании за рекламирање на своите бренд производи Probotalife

Probotanic бренд, кој е во сопственост на BJ, во својата селекција и ладно притисне етерични масла со супериорен квалитет, кои ги имаат сите сертификати и сертификати. Покрај тоа, Baltik Junior doo има HACCP сертификација, ISO 9001:2008 и два сертификати на органски производители кои се валидни за ЕУ ​​и Србија.
Baltik Junior doo не можат да си дозволат да ги измами купувачите производи со сомнителен квалитет, означени со брендот, што е многу слична бренд Probotanic. Во оваа смисла, ние презеде следните активности, во хронолошки редослед:

2012/5/11.
Baltik Junior doo доби слика од Македонија, која јасно потврдува дека Inter Connection Group dooel (ICG) копирани лого, дизајн, и сите информации во врска со масло од кајсија-камен, која беше наменета да се стави на пазарот. Во телефонски разговор меѓу директорот и BJ Inter Connection Group dooel (ICG), Inter Connection Group dooel (ICG) објави дека ќе се повлечат производите од пазарот Probotalife бренд на 14-19,05. BJ верува дека тоа е направено од телефон неколку пати контактирале со Inter Connection Group dooel (ICG) како и преку е-маил, но никој не не одговори или одговор е испратена преку е-мејл.

2012/5/19.
Не можам директно да го добиеме писмен одговор на повлекување од пазарот, BJ беше принуден да испрати предупредување до тужба, според која се бара надомест на штета врз основа на потпишаниот договор и итно повлекување од пазарот.
BJ редовно ќе објавуваат информации на овој сајт, така на јавноста бил свесен, и веднаш информирани купувачи.

Потписник текст:
Марко Kusovac, директор
Baltik Junior doo, Белград
www.baltikjunior.comPrimeri:

Logo Probotalife (ICG)

Logo Probotanic (Baltik Junior)


Uporedni prikaz Origano proizvoda gde se jasno vidi prekopiran dizajn

 

Reklamni poster za Ulje košpica kajsije Probotalife (ICG)

 

Dizajn ambalaže Ulja košpica kajsije brenda Probotanic (BJ)